Gwerthoedd ASHINE

Gweledigaeth ASHINE

I fod y symbol a'r cyflenwr mwyaf gwerthfawr o offer diemwnt o ansawdd uchel yn Tsieina, newidiwch y ddelwedd o ansawdd isel a wneir mewn llestri yn llwyr.

Gwerth Craidd ASHINE

INTEGRITY: Nid yn unig yn ddibynadwy i gwsmeriaid, ond hefyd i gyflenwyr, yn fwy teilwng o ymddiriedaeth mewn gweithwyr

DIWYDIANT: Meddu ar ymdeimlad cryf o ysbryd tîm, yn gyfrifol am staff, cleientiaid ac ASHINE.

ASHINE Pwrpas Craidd

● Darparu amgylchedd gwaith urddas a hapusrwydd gweithwyr, creu cyfleoedd i'w helpu i gyflawni eu breuddwydion gyrfa a gwerth bywyd.
● Cynorthwyo Cyflenwyr i symud ymlaen yn barhaus a thyfu i fyny gydag ASHINE gyda'i gilydd.
● Darparu cynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i gleientiaid i wella eu manteision yng nghystadleuaeth y farchnad, creu gwerth i gleientiaid , fod yn bartner cydweithredu tymor hir i'n cleientiaid.
● Gwireddu twf cyson graddfa ac elw Ashine i greu mwy o werth i gymdeithas.